Năm sinh ứng với tuổi Sửu: 1961/ 1973/ 1985/ 1997/ 2009

Trải qua năm 2019 đầy biến động, những người sinh năm Sửu sẽ gặp may mắn hơn vào năm 2020. Sẽ có nhiều quý nhân phù trợ trong công việc, bạn sẽ có thể thể hiện khả năng và tỏa sáng trong công việc. Bị ảnh hưởng về sức khỏe, bạn phải làm việc căng thẳng và quản lý các mối quan hệ. Hãy ưu tiên thời gian cho gia đình và xây dựng cách giao tiếp tốt với con cái và vợ/chồng. Sự hòa hợp trong gia đình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu có sự nghi ngờ và bỏ bê.

Công danh sự nghiệp

 

 

Tiền tài

 

 

Tình duyên

 

 

Sức khỏe

 

 

Grape Sherbet

lavender silk

Carnival Red

Red HOt

Parasol Pink

Rosalind

Pink tiara