Năm sinh ứng với tuổi Thân: 1956/ 1968/ 1980/ 1992/ 2004

Sẽ có những xung đột và phá hoại ngầm xung quanh những người sinh năm Thân do Sao Thái Tuế chiếu mệnh. Vận may năm nay bị dao động và sẽ có rất nhiều thay đổi xảy ra. Nếu có nhu cầu sửa sang nhà cửa, phải chọn ngày tốt. Về công việc, bạn có cơ hội để thể hiện tài năng và được quý nhân giúp đỡ. Tài chính, tiền bạc phồn thịnh. Hãy sẵn sàng làm việc theo cách của bạn để thành công. Học cách kiềm chế cảm xúc và mong muốn để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Công danh sự nghiệp

 

 

Tiền tài

 

 

Tình duyên

 

 

Sức khỏe

 

 

Cumberland

Dublin Delight

Carolina Green

Creamy Cucumber

Scarlet

Red Hot

Gray Prince

Simple Silence

Vitality