Năm sinh ứng với tuổi Thìn: 1952/ 1964/ 1976/ 1988/ 2000

Có sao tốt chiếu mệnh, những người năm Thìn sẽ được quý nhân giúp đỡ và có thể thể hiện tài năng của mình trong công việc. Về công danh sự nghiệp, sẽ nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp và bạn bè. Bạn có thể hoàn thành các nhiệm vụ, cùng với đó là ý chí quyết tâm để giành chiến thắng. Tài chính, tiền bạc trung bình. Phải giữ bình tĩnh vì nó có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bạn và gia đình.

Công danh sự nghiệp

 

 

Tiền tài

 

 

Tình duyên

 

 

Sức khỏe

 

 

white shadow

cumberland

ranch mink

devil's food

gray prince