Năm sinh ứng với tuổi Tý: 1960/ 1972/ 1984/ 1996/ 2008

Năm nay sẽ là năm đầy bất ngờ và những thay đổi tốt đẹp cho những người sinh vào năm Tý. Có sao may mắn chiếu mệnh giúp bạn tăng thêm sức mạnh, bạn sẽ thấy có động lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, hãy thận trọng đừng để cái tôi cá nhân hủy hoại cuộc sống của chính bạn. Bạn cần phải kiên nhẫn và linh hoạt để có thể đạt kết quả tốt nhất khi có cơ hội. Năm 2019 sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội để thoát khỏi các vấn đề hiện tại; vì vậy, hãy sẵn sàng nắm bắt cơ hội đột phá của mình nhé!

Công danh sự nghiệp

 

Tiền tài

 

Tình duyên

 

Sức khỏe

 

Sistine Blue

Pansy Blue

Forget Me Not

Green Glow

Essex Green

Azurean

Crysta Delight

Sunbleached

Smooth Floating Plume