TRỤ SỞ ỦY BAN NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI – 32 BÀ TRIỆU, HÀ NỘI

Công trình Trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao làm chủ đầu tư, Tổng công ty 319 – Bộ Quốc phòng đảm nhiệm thi công. Công trình được cung cấp sơn bởi Công ty Colorcity gồm 9 tầng nổi, 2 tầng hầm, có tổng diện tích lên tới hơn 7000m2. Đây là có quy mô, giá trị lớn, mang ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ với công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *